Přípravy pokračují!

Dnes byly na web přidány podrobné Pokyny. Termín přihlášek skončil. Pořadatelé registrují 746 řádně přihlášených závodníků, kteří tak učinili přes systém ORIS. Další přihlášky jen omezeně na E-mail (vm.uo@hotmail.com).

Zakázané značky

Při závodě je přísně zakázáno překonávat plochy a linie v závodní mapě vyznačené značkami z tohoto seznamu. Porušení bude trestáno diskvalifikací.